☰ menú
Calculat.org

Àrea i perímetre del rombe

rombe

rombe c r d1 d2 O α1 α2 α1 α2 h A B C D a a a a
acostat
d1,2diagonals
haltura
α1,2angle
ccircumferència inscrita
rradi de la circumferència inscrita
Ocentre

Calculadora

Unitat de mesura

Introdueix 2 valors

costat

a =

altura

h =

diagonal

d1 =

diagonal

d2 =

circumferència circumscrita (radi)

R =

angle

α1 =

angle

α2 =

àrea

A =

perímetre

P =

Error

Arrodonir a decimal

Procediment de càlcul

Fórmules

rombe

àrea
$$ A = a \cdot h = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} $$
perímetre
$$ P = 4 \cdot a = 2 \cdot\sqrt{d_1^2 + d_2^2} $$
altura
$$ h = a \cdot\sin\alpha_1 = a \cdot\sin\alpha_2 $$
diagonal
$$ d_{1,2} = a \cdot\sqrt{2 - 2 \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$
angle
$$ \alpha_1 + \alpha_2 = 180^\circ $$
circumferència inscrita (radi)
$$ r = \frac{h}{2} $$

Puntuació

5,0/5 (1×)

X