☰ menú
Calculat.org

Volum i àrea del con

con

con r d h g O V' P
rradi
ddiàmetre
haltura
ggeneratriu del con
Pperímetre
Ocentre
V'vèrtex

Calculadora

Unitat de mesura

Introdueix 2 valors

altura

h =

generatriu del con

g =

radi

r =

diàmetre

d =

perímetre

P =

volum

V =

àrea de superfície

A =

àrea de la base

Ab =

àrea lateral

Al =

Error

Arrodonir a decimal

Procediment de càlcul

Fórmules

con

volum
$$ V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$
àrea de superfície
$$ \begin{aligned} A &= A_b + A_{l} \\ \\ A &= \pi r(r + g) \end{aligned} $$
àrea de la base
$$ A_b =\pi r^2 $$
àrea lateral
$$ A_{l} = \pi r g $$
generatriu del con
$$ g = \sqrt{h^2 + r^2} $$
perímetre
$$ P = 2 \cdot \pi r $$
diàmetre
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Puntuació

5,0/5 (1×)

X