☰ menú
Calculat.org

Àrea i perímetre d'un trapezi

trapezi

trapezi A B C D a b c d d1 d2 h δ γ β α
a, b, c, dcostat
d1,2diagonals
haltura
α, β, γ, δangle

Calculadora

Unitat de mesura

Introdueix 4 valors

costat

a =

costat

b =

costat

c =

costat

d =

altura

h =

angle

α =

angle

β =

angle

γ =

angle

δ =

àrea

A =

perímetre

P =

Error

Arrodonir a decimal

Procediment de càlcul

Fórmules

trapezi

àrea
$$ A = \frac{(a + c) \cdot h}{2} $$
perímetre
$$ P = a + b + c + d $$
diagonal
$$ \begin{aligned} d_1 &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cos\beta} \\ \\ d_2 &= \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a d \cos\alpha} \end{aligned} $$
angle
$$ \begin{aligned} \gamma &= 180^\circ - \beta \\ \\ \delta &= 180^\circ - \alpha \end{aligned} $$
altura
$$ h = d \cdot\sin\alpha = b \cdot\sin\beta $$

Puntuació

5,0/5 (2×)

X