☰ menú
Calculat.org

Volum i àrea del prisma

prisma

prisma h a a a
aaresta
haltura

Calculadora

Unitat de mesura

Introdueix el nombre dels costats

nombre de costats

n =

Introdueix 2 valors

aresta

a =

altura

h =

volum

V =

àrea de superfície

A =

àrea de la base

Ab =

àrea lateral

Al =

Error

Arrodonir a decimal

Procediment de càlcul

Fórmules

prisma

nnombre de costats
volum
$$ V = A_b \cdot h $$
àrea de superfície
$$ A = 2 \cdot A_b + A_{l} $$
àrea de la base
$$ \begin{aligned} &A_b = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ A_b = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ A_b = a^2 \end{aligned} $$
àrea lateral
$$ A_{l} = n a h $$

Puntuació

5,0/5 (1×)

X