☰ menú
Calculat.org

Àrea i perímetre del polígon

polígon

polígon C c R r A B C D E F G H a a a a a a a a O
acostat
Ccircumferència circumscrita
ccircumferència inscrita
Rradi de la circumferència circumscrita
rradi de la circumferència inscrita
Ocentre

Calculadora

Unitat de mesura

Introdueix el nombre dels costats

nombre de costats

n =

Introdueix 1 valor

costat

a =

circumferència circumscrita (radi)

R =

circumferència inscrita (radi)

r =

àrea

A =

perímetre

P =

Error

Arrodonir a decimal

Procediment de càlcul

Fórmules

polígon

nnombre de costats
àrea
$$ A = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} $$
perímetre
$$ P = n \cdot a $$
circumferència circumscrita (radi)
$$ R = \frac{a}{2 \cdot\sin\frac{180^\circ}{n}} $$
circumferència inscrita (radi)
$$ r = \frac{a}{2 \cdot\tan\frac{180^\circ}{n}} $$

Puntuació

5,0/5 (1×)

X