Omvandla volymenheter

Räknaren konverterar metriska, brittiska och amerikanska volymenheter. Brittiska och amerikanska volymenheter har samma namn men de representerar olika volym. I Amerika, finns används en annan systém av flytande och fasta ämnen volym (t.ex. spannmål).

Kalkylator

Ange volymen och plocka enheter

Avrunda till decimaler

Metriska enheter

kubikmillimeter
(mm3)
kubikcentimeter
(cm3)
kubikdecimeter
(dm3)
kubikmeter
(m3)
milliliter
(ml)
centiliter
(cl)
deciliter
(dl)
liter
(l)
hektoliter
(hl)

Brittiska enheter (»Imperial«)

gill
(gi)
pint
(pt)
quart
(qt)
gallon
(gal)
barrel
(bl)

Amerikanska enheter (vätskor – »U.S. wet«)

gill
(gi)
pint
(pt)
quart
(qt)
gallon
(gal)
barrel
(bl)

Amerikanska enheter (fasta ämnen – »U.S. dry«)

pint
(pt)
quart
(qt)
gallon
(gal)
peck
(pk)
bushel
(bsh)
quarter
(qr)

Vi kommer vara glad att få dina förslag och kommentarer.
info@calculat.org
calculat.org

Vår hemsida använder cookies för att tillhandahålla tjänster.

Mer information

Hatar du annonser? Vi gör, men inkomster från annonser tillåter drift av vår webbplats och erbjuda tjänster till våra kunder gratis. Vänligen, överväga uppsägning av blockera annonser på denna webbplats. Tack.