Menu
Calculat.org

Obsah a obvod mnohouholníka

mnohouholník

mnohouholník ko kv ro rv A B C D E F G H a a a a a a a a S'
astrana
kokružnica opísaná
kvkružnica vpísaná
ropolomer (kružnica opísaná)
rvpolomer (kružnica vpísaná)
S'stred

Kalkulačka

Zvoľte jednotky

Zadajte počet strán

počet strán

n =

Zadajte 1 hodnotu

strana

a =

kružnica opísaná (polomer)

ro =

kružnica vpísaná (polomer)

rv =

obsah

S =

obvod

o =

Chyba

Zaokrúhliť na desatinné miesto

Postup výpočtu

Vzorce

mnohouholník

npočet strán
obsah
$$ S = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} $$
obvod
$$ o = n \cdot a $$
kružnica opísaná (polomer)
$$ r_o = \frac{a}{2 \cdot\sin\frac{180^\circ}{n}} $$
kružnica vpísaná (polomer)
$$ r_v = \frac{a}{2 \cdot\tan\frac{180^\circ}{n}} $$

Užívateľské hodnotenie

5,0/5 (1×)