Menu
Calculat.org

Obsah a obvod rovnobežníka

rovnobežník

rovnobežník A B C D a b a b u1 u2 α1 α2 α1 α2 va vb
a, bstrana
u1,2uhlopriečky
vavýška na stranu a
vbvýška na stranu b
α1,2 uhol

Kalkulačka

Zvoľte jednotky

Zadajte 3 hodnoty

strana

a =

strana

b =

výška na stranu a

va =

výška na stranu b

vb =

uhlopriečka

u1 =

uhlopriečka

u2 =

uhol

α1 =

uhol

α2 =

obsah

S =

obvod

o =

Chyba

Zaokrúhliť na desatinné miesto

Postup výpočtu

Vzorce

rovnobežník

obsah
$$ S = a\cdot v_a = b\cdot v_b $$
obvod
$$ o = 2 \cdot (a + b) $$
výška
$$ \begin{aligned} v_a &= b \cdot\sin\alpha_1 \\ \\ v_b &= a \cdot\sin\alpha_1 \end{aligned} $$
uhol
$$ \begin{aligned} & \alpha_1 + \alpha_2 = 180\ ^\circ \\ \\ & \sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \end{aligned} $$
uhlopriečka
$$ u_{1,2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$

Užívateľské hodnotenie

5,0/5 (1×)