Menu
Calculat.org

Objem a povrch kužeľa

kužeľ

kužeľ r d v s S' V' o
rpolomer
dpriemer
vvýška
spolomer plášťa
oobvod
S'stred
V'vrchol

Kalkulačka

Zvoľte jednotky

Zadajte 2 hodnoty

výška

v =

polomer plášťa

s =

polomer

r =

priemer

d =

obvod

o =

objem

V =

povrch

S =

obsah podstavy

Sp =

obsah plášťa

Spl =

Chyba

Zaokrúhliť na desatinné miesto

Postup výpočtu

Vzorce

kužeľ

objem
$$ V = \frac{1}{3} \pi r^2 v$$
povrch
$$ \begin{aligned} S &= S_p + S_{pl} \\ \\ S &= \pi r(r + s) \end{aligned} $$
obsah podstavy
$$ S_p =\pi r^2 $$
obsah plášťa
$$ S_{pl} = \pi r s $$
polomer plášťa
$$ s = \sqrt{v^2 + r^2} $$
obvod
$$ o = 2 \cdot \pi r $$
priemer
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Užívateľské hodnotenie

5,0/5 (1×)