Menu
Calculat.org

Obsah a obvod lichobežníka

lichobežník

lichobežník A B C D a b c d u1 u2 v δ γ β α
a, b, c, dstrana
u1,2uhlopriečky
vvýška
α, β, γ, δuhol

Kalkulačka

Zvoľte jednotky

Zadajte 4 hodnoty

strana

a =

strana

b =

strana

c =

strana

d =

výška

v =

uhol

α =

uhol

β =

uhol

γ =

uhol

δ =

obsah

S =

obvod

o =

Chyba

Zaokrúhliť na desatinné miesto

Postup výpočtu

Vzorce

lichobežník

obsah
$$ S = \frac{(a + c) \cdot v}{2} $$
obvod
$$ o = a + b + c + d $$
uhlopriečka
$$ \begin{aligned} u_1 &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cos\beta} \\ \\ u_2 &= \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a d \cos\alpha} \end{aligned} $$
uhol
$$ \begin{aligned} \gamma &= 180^\circ - \beta \\ \\ \delta &= 180^\circ - \alpha \end{aligned} $$
výška
$$ v = d \cdot\sin\alpha = b \cdot\sin\beta $$

Užívateľské hodnotenie

5,0/5 (1×)