Menu
Calculat.org

Objem a povrch hranola

hranol

hranol v a a a
ahrana
vvýška

Kalkulačka

Zvoľte jednotky

Zadajte počet strán

počet strán

n =

Zadajte 2 hodnoty

hrana

a =

výška

v =

objem

V =

povrch

S =

obsah podstavy

Sp =

obsah plášťa

Spl =

Chyba

Zaokrúhliť na desatinné miesto

Postup výpočtu

Vzorce

hranol

npočet strán
objem
$$ V = S_p \cdot v $$
povrch
$$ S = 2 \cdot S_p + S_{pl} $$
obsah podstavy
$$ \begin{aligned} &S_p = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ S_p = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ S_p = a^2 \end{aligned} $$
obsah plášťa
$$ S_{pl} = n a v $$

Užívateľské hodnotenie

5,0/5 (1×)