Menu
Calculat.org

Obsah a obvod pravouhlého trojuholníka

pravouhlý trojuholník

pravouhlý trojuholník A B C a b c vc cb ca α β
a, bodvesny zvierajúce pravý uhol
cprepona
vcvýška na stranu c
α, βuhol

Kalkulačka

Zvoľte jednotky

Zadajte 2 hodnoty

odvesna

a =

odvesna

b =

prepona

c =

uhol

α =

uhol

β =

výška na stranu c

vc =

obsah

S =

obvod

o =

Chyba

Zaokrúhliť na desatinné miesto

Postup výpočtu

Vzorce

pravouhlý trojuholník

obsah
$$ S = \frac{a b}{2} = \frac{c v_c}{2} $$
obvod
$$ o = a + b + c $$
Pytagorova veta
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
výška na stranu c
$$ v_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
uhol
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
goniometrické funkcie
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ v_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Užívateľské hodnotenie

5,0/5 (1×)