Logaritme

  • El logaritme del nombre x és y = loga x, per al qual és vàlid: ay = x:
  • y – logaritme
  • x – argument
  • a – base
  • x > 0; a > 0; a ≠ 1.

Fórmules

Logaritme - Gràfic
Logaritme - Fórmules Logaritme - Fórmules

Calculadora

Introdueix a i 1 valor

a =
x =
loga x =

Arrodonir a decimals

Enllaços relacionats

Ens agrada rebre les vostres idees i comentaris.
info@calculat.org
calculat.org

La nostra web fa servir arxius de cookies per a prestar serveis.

Més informació

No us agraden els anuncis? A nosaltres tampoc, però els ingressos dels anuncis ens permeten fer funcionar la nostra web i prestar serveis gratuïts als nostres visitants. Pensa, si us plau, si podries no cancel·lar els anuncis en aquesta web, gràcies.