☰ menu
Calculat.org

Vëllimi dhe sipërfaqja e një koni

koni

koni r d h s O V' P
rrrezja
ddiametri
hlartësia
sgjeneratrisa
Pperimetri
Oqendra
V'maja

Makina llogaritëse

Zgjidhni njësitë

Jepni 2 vlera

lartësia

h =

gjeneratrisa

s =

rrezja

r =

diametri

d =

perimetri

P =

vëllimi

V =

sipërfaqja

S =

sipërfaqja e bazës

Sb =

sipërfaqja anësore

Sa =

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Formulat

koni

vëllimi
$$ V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$
sipërfaqja
$$ \begin{aligned} S &= S_b + S_{a} \\ \\ S &= \pi r(r + s) \end{aligned} $$
sipërfaqja e bazës
$$ S_b =\pi r^2 $$
sipërfaqja anësore
$$ S_{a} = \pi r s $$
gjeneratrisa
$$ s = \sqrt{h^2 + r^2} $$
perimetri
$$ P = 2 \cdot \pi r $$
diametri
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Vlerësim

4,7/5 (26×)