meniu
Calculat.org

Aria şi perimetrul triunghiului

triunghi

triunghi A B C a b c ha hb hc α β γ A B C a b c ha hb hc α β γ
a, b, clatură
haînălţimea pe latură a
hbînălţimea pe latură b
hcînălţimea pe latură c
α, β, γunghi

Calculator

Alegeţi unităţile

Introduceţi 3 valori

latură

a =

latură

b =

latură

c =

unghi

α =

unghi

β =

unghi

γ =

înălţimea pe latură a

ha =

înălţimea pe latură b

hb =

înălţimea pe latură c

hc =

arie

A =

perimetru

P =

Eroare

Rotunjire la zecimală

Metodă de calcul

Formule

triunghi

arie
$$ A = \frac{a h_a}{2} = \frac{b h_b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
perimetru
$$ P = a + b + c $$
înălţime
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\beta \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\alpha \\ \\ h_c &= a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a &= \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \cdot b c \cdot\cos\alpha} \\ \\ b &= \sqrt{a^2 + c^2 - 2 \cdot a c \cdot\cos\beta} \\ \\ c &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\gamma} \end{aligned} $$
$$ \frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} $$

Evaluare

5,0/5 (1×)