☰ menu
Calculat.org

Vëllimi dhe sipërfaqja e një prizmi

prizmi

prizmi h a a a
abrinja
hlartësia

Makina llogaritëse

Zgjidhni njësitë

Jepni numrin e brinjëve

numri i brinjëve

n =

Jepni 2 vlera

brinja

a =

lartësia

h =

vëllimi

V =

sipërfaqja

S =

sipërfaqja e bazës

Sb =

sipërfaqja anësore

Sa =

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Formulat

prizmi

nnumri i brinjëve
vëllimi
$$ V = S_b \cdot h $$
sipërfaqja
$$ S = 2 \cdot S_b + S_{a} $$
sipërfaqja e bazës
$$ \begin{aligned} &S_b = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ S_b = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ S_b = a^2 \end{aligned} $$
sipërfaqja anësore
$$ S_{a} = n a h $$

Vlerësim

4,3/5 (37×)