☰ menu
Calculat.org

Sipërfaqja dhe perimetri i një paralelogrami

paralelogrami

paralelogrami A B C D a b a b d1 d2 α1 α2 α1 α2 ha hb
a, bbrinja
d1,2diagonalet
hanjë lartësi ndaj brinjës a
hbnjë lartësi ndaj brinjës b
α1,2 këndi

Makina llogaritëse

Zgjidhni njësitë

Jepni 3 vlera

brinja

a =

brinja

b =

një lartësi ndaj brinjës a

ha =

një lartësi ndaj brinjës b

hb =

diagonalja

d1 =

diagonalja

d2 =

këndi

α1 =

këndi

α2 =

sipërfaqja

S =

perimetri

P =

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Formulat

paralelogrami

sipërfaqja
$$ S = a\cdot h_a = b\cdot h_b $$
perimetri
$$ P = 2 \cdot (a + b) $$
lartësia
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\alpha_1 \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\alpha_1 \end{aligned} $$
këndi
$$ \begin{aligned} & \alpha_1 + \alpha_2 = 180\ ^\circ \\ \\ & \sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \end{aligned} $$
diagonalja
$$ d_{1,2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$

Vlerësim

4,8/5 (15×)