☰ menu
Calculat.org

Sipërfaqja dhe perimetri i një trapezi

trapezi

trapezi A B C D a b c d d1 d2 h δ γ β α
a, b, c, dbrinja
d1,2diagonalet
hlartësia
α, β, γ, δkëndi

Makina llogaritëse

Zgjidhni njësitë

Jepni 4 vlera

brinja

a =

brinja

b =

brinja

c =

brinja

d =

lartësia

h =

këndi

α =

këndi

β =

këndi

γ =

këndi

δ =

sipërfaqja

S =

perimetri

P =

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Formulat

trapezi

sipërfaqja
$$ S = \frac{(a + c) \cdot h}{2} $$
perimetri
$$ P = a + b + c + d $$
diagonalja
$$ \begin{aligned} d_1 &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cos\beta} \\ \\ d_2 &= \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a d \cos\alpha} \end{aligned} $$
këndi
$$ \begin{aligned} \gamma &= 180^\circ - \beta \\ \\ \delta &= 180^\circ - \alpha \end{aligned} $$
lartësia
$$ h = d \cdot\sin\alpha = b \cdot\sin\beta $$

Vlerësim

4,2/5 (78×)