☰ menu
Calculat.org

Sipërfaqja dhe perimetri i një trekëndëshi kënddrejtë

trekëndëshi kënddrejtë

trekëndëshi kënddrejtë A B C a b c hc cb ca α β
a, bkateti
chipotenuza
hcnjë lartësi ndaj brinjës c
α, βkëndi

Makina llogaritëse

Zgjidhni njësitë

Jepni 2 vlera

kateti

a =

kateti

b =

hipotenuza

c =

këndi

α =

këndi

β =

një lartësi ndaj brinjës c

hc =

sipërfaqja

S =

perimetri

P =

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Formulat

trekëndëshi kënddrejtë

sipërfaqja
$$ S = \frac{a b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
perimetri
$$ P = a + b + c $$
teorema e Pitagorës
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
një lartësi ndaj brinjës c
$$ h_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
këndi
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
funksionet trigonometrike
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ h_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Vlerësim

4,4/5 (50×)