☰ menu
Calculat.org

Chuyển đổi đơn vị đo nhiệt độ

Bảng tính

Hãy đưa ra nhiệt độ và chọn đơn vị

Lỗi

Làm tròn số thập phân

độ Celsius (° C)

độ Fahrenheit (° F)

Kelvin (K)

độ Réaumur (° R)

Chuyển đổi đơn vị đo nhiệt độ

° C° FK° R
0,0032,00273,150,00
100,00212,00373,1580,00

Xếp hạng

5,0/5 (3×)

X