☰ menu
Calculat.org

Chuyển đổi đơn vị đo vận tốc

Bảng tính

Hãy đưa ra vận tốc và chọn đơn vị

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Đơn vị hệ mét

mét trên giây (m/s)

kilômét trên giờ (km/h)

Các đơn vị khác

dặm trên giờ (mph)

foot trên giây (fps)

nút (kn)

Xếp hạng

3,3/5 (7×)

X