☰ menu
Calculat.org

Tiêu thụ điện

Bảng tính

Hãy đưa ra công suất hoặc mức tiêu thụ điện

Hãy đưa ra giá cho 1 kWh điện

Bao nhiêu giờ một ngày hoặc một tuần thiết bị được bật lên?

 giờ   phút hàng 

Tiêu thụ điện

Thời gian Sự tiêu thụ
(kWh)
Giá
()
giờ
ngày
tháng
năm

Xếp hạng

3,5/5 (16×)

X