☰ menu
Calculat.org

Konvertimi i njësive të temperaturës

Makina llogaritëse

Jepni temperaturën dhe zgjidhni njësitë

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

gradë Celsius (° C)

gradë Fahrenhait (° F)

kelvin (K)

gradë Réaumur (° R)

Konvertimi i njësive të temperaturës

° C° FK° R
0,0032,00273,150,00
100,00212,00373,1580,00

Vlerësim

5,0/5 (1×)