☰ menu
Calculat.org

Konvertimi i njësive të shpejtësisë

Makina llogaritëse

Jepni shpejtësinë dhe zgjidhni njësitë

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Njësi metrike

metër për sekondë (m/s)

kilometër për orë (km/h)

Njësi të tjera

milje për orë (mph)

këmbë për orë (fps)

knot (kt)

Vlerësim

5,0/5 (3×)