☰ menu
Calculat.org

Konsumi i energjisë elektrike

Makina llogaritëse

Jepni konsumin e fuqisë ose konsumin e elektricitetit

Jepni çmimin që paguani për 1 kWh elektricitet

Sa orë në ditë ose në javë është një pajisje ndezur?

 orë dhe   minuta 

Konsumi i energjisë elektrike

Periudha Konsumi
(kWh)
Çmimi
(lekë)
orë
ditë
muaj
vit

Vlerësim

4,4/5 (24×)