Površina trapezoida

  • Trapezoid je paralelogram koji ima jedan par paralelnih strana.
  • Paralelne strane se nazivaju baze, trapezoidna ramena.
  • Dijagonale međusobno se ne prepolovljuju niti su okomite.
  • Visina je okomiti razmak između bazama.

Formule

Trapez Površina trapezoida
  • O – opseg
  • P – površina
  • a,c – baza
  • b,d – ramena
  • h – visina

Kalkulator

Unesite 3 vrijednosti

a =
c =
h =

Zaokružite na decimalna mjesta

površina P =

Vezani linkovi

Rado primimo vaše prijedloge i primjetbe.
info@calculat.org
calculat.org

Naš web site koristi za pružanje usluga cookies.

Više informacija

Ne volite reklame? Mi također, ne ali prihodi od reklama omogućuju rad naših web stranica i besplatno pružanje usluga za naše posjetitelje. Molimo razmislite da li prekinete blokiranje reklama na ovoj stranici. Zahvaljujemo.