☰ menu
Calculat.org

Sipërfaqja dhe perimetri i një rombi

rombi

rombi c r d1 d2 O α1 α2 α1 α2 h A B C D a a a a
abrinja
d1,2diagonalet
hlartësia
α1,2këndi
crrethi i brendashkruar
rrrezja (rrethi i brendashkruar)
Oqendra

Makina llogaritëse

Zgjidhni njësitë

Jepni 2 vlera

brinja

a =

lartësia

h =

diagonalja

d1 =

diagonalja

d2 =

rrethi i jashtëshkruar (rrezja)

R =

këndi

α1 =

këndi

α2 =

sipërfaqja

S =

perimetri

P =

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Formulat

rombi

sipërfaqja
$$ S = a \cdot h = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} $$
perimetri
$$ P = 4 \cdot a = 2 \cdot\sqrt{d_1^2 + d_2^2} $$
lartësia
$$ h = a \cdot\sin\alpha_1 = a \cdot\sin\alpha_2 $$
diagonalja
$$ d_{1,2} = a \cdot\sqrt{2 - 2 \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$
këndi
$$ \alpha_1 + \alpha_2 = 180^\circ $$
rrethi i brendashkruar (rrezja)
$$ r = \frac{h}{2} $$

Vlerësim

4,4/5 (33×)