☰ menu
Calculat.org

Vëllimi dhe sipërfaqja e një piramide

piramida

piramida h ha s α1 α2 ro rv O V' a a
abrinja
hlartësia
haapotema
sgjatësia e një brinjë anësore
α1,2këndi
rorrezja (rrethi i jashtëshkruar)
rvrrezja (rrethi i brendashkruar)
Oqendra
V'maja

Makina llogaritëse

Zgjidhni njësitë

Jepni numrin e brinjëve

numri i brinjëve

n =

Jepni 2 vlera

brinja

a =

lartësia

h =

gjatësia e një brinjë anësore

s =

apotema

ha =

këndi

α1 =

këndi

α2 =

rrethi i jashtëshkruar (rrezja)

ro =

rrethi i brendashkruar (rrezja)

rv =

vëllimi

V =

sipërfaqja

S =

sipërfaqja e bazës

Sb =

sipërfaqja anësore

Sa =

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Formulat

piramida

nnumri i brinjëve
vëllimi
$$ V = \frac{1}{3} S_b \cdot h $$
sipërfaqja
$$ S = S_b + S_{a} $$
sipërfaqja e bazës
$$ \begin{aligned} &S_b = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ S_b = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ S_b = a^2 \end{aligned} $$
sipërfaqja anësore
$$ S_{a} = \frac{n a h_a}{2} $$
gjatësia e një brinjë anësore
$$ \begin{aligned} s &= \frac{h}{\sin\alpha_1} \\ \\ s &= \sqrt{h^2 + r_o^2} \\ \\ s &= \sqrt{h_a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} \end{aligned} $$
apotema
$$ \begin{aligned} h_a &= \frac{h}{\sin\alpha_2} \\ \\ h_a &= \sqrt{h^2 + r_v^2} \\ \\ h_a &= \sqrt{s^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} \end{aligned} $$
rrethi i jashtëshkruar (rrezja)
$$ \begin{aligned} &r_o = \frac{a}{2\cdot\sin\frac{180^\circ}{n}} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ r_o = \frac{a}{\sqrt{3}} \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ r_o = \frac{a}{\sqrt{2}} \end{aligned} $$
rrethi i brendashkruar (rrezja)
$$ \begin{aligned} &r_v = \frac{a}{2\cdot\tan\frac{180^\circ}{n}} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ r_v = \frac{\sqrt{3}}{6}a \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ r_v = \frac{a}{2} \end{aligned} $$

Vlerësim

4,4/5 (47×)