Logarit

  • Số logarit xy = loga x , thỏa mãn đẳng thức: ay = x:
  • y – số mũ
  • x – số logarit
  • a – cơ số
  • x > 0; a > 0; a ≠ 1.

Đồ thị và công thức

Logarit - Đồ thị
Logarit - các công thức Logarit - các công thức

Bảng tính

Hãy đưa ra a và 1 giá trị

a =
x =
loga x =

Làm tròn số thập phân

Liên kết liên quan

Chúng tôi hân hạnh đón nhận đề xuất và góp ý của bạn.
info@calculat.org
calculat.org

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp dịch vụ.

Thông tin chi tiết

Bạn không thích quảng cáo? Chúng tôi cũng không thích, nhưng doanh thu từ quảng cáo giúp vận hành các trang web của chúng ta và cung cấp dịch vụ miễn phí cho người truy cập. Bạn hãy cân nhắc gỡ bỏ việc chặn quảng cáo trên trang web này. Xin cảm ơn.