☰ menu
Calculat.org

Konvertimi i njësive të fuqisë

Makina llogaritëse

Jepni fuqinë dhe zgjidhni njësitë

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

vat (W)

kilovat (kW)

megavat (MW)

kuaj fuqi (HP)

Vlerësim

3,7/5 (3×)