Fuqitë dhe rrënjët

Makinat llogaritëse bëjnë llogaritjen e fuqive dhe rrënjëve të rendit të dytë, tretë ose edhe më të lartë. Në faqen e internetit, gjenden gjithashtu formula dhe grafe të përcaktuar.

Formula

Fuqitë - formulat Rrënjët - formulat

Ne do të jemi të lumtur të pranojmë sugjerimet dhe komentet tuaja.
info@calculat.org
calculat.org

Faqja jonë e internetit përdor cookies për të ofruar shërbime.

Më shumë informacion

A i urreni reklamat? Edhe ne, por të ardhurat nga reklamat lejojnë funksionimin e faqes sonë të internetit dhe ofrimin e shërbimeve për klientët tanë falas. Ju lutemi, konsiderojeni anulimin e bllokimit të reklamave në këtë faqe interneti. Ju faleminderit.