☰ menu
Calculat.org

Sipërfaqja dhe perimetri i një rrethi

rrethi

rrethi d r O c (O, r)
rrrezja
ddiametri
Oqendra

Makina llogaritëse

Zgjidhni njësitë

Jepni 1 vlerë

rrezja

r =

diametri

d =

sipërfaqja

S =

perimetri

P =

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Formulat

rrethi

sipërfaqja
$$ S = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4} $$
perimetri
$$ P = 2 \cdot \pi r = \pi d $$
diametri
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Vlerësim

4,4/5 (189×)