Thể tích và diện tích khối lập phương

  • Khối lập phương là hình khối mà các mặt bên của nó là sáu hình vuông bằng nhau.
  • Đường chéo các mặt bên đều dài bằng nhau.
  • Đường chéo của hình khối cũng dài bằng nhau.

Các công thức

Hình lập phương Thể tích và diện tích khối lập phương
  • V – thể tích
  • A – diện tích
  • a – các cạnh
  • D – đường chéo hình khối
  • d – đường chéo mặt bên

Bảng tính

Hãy đưa ra 1 giá trị

a =
D =
d =

Làm tròn số thập phân

thể tích V =
diện tích A =

Trình tự tính toán

latex

Liên kết liên quan

Chúng tôi hân hạnh đón nhận đề xuất và góp ý của bạn.
info@calculat.org
calculat.org

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp dịch vụ.

Thông tin chi tiết

Bạn không thích quảng cáo? Chúng tôi cũng không thích, nhưng doanh thu từ quảng cáo giúp vận hành các trang web của chúng ta và cung cấp dịch vụ miễn phí cho người truy cập. Bạn hãy cân nhắc gỡ bỏ việc chặn quảng cáo trên trang web này. Xin cảm ơn.