☰ meny
Calculat.org

Area och omkrets av rätvinklig triangel

rätvinklig triangel

rätvinklig triangel A B C a b c hc cb ca α β
a, bkateter
chypotenusa
hchöjd till sida c
α, βvinkel

Kalkylator

Måttenheter

Ange 2 värden

katet

a =

katet

b =

hypotenusa

c =

vinkel

α =

vinkel

β =

höjd till sida c

hc =

area

A =

omkrets

O =

Fel

Avrunda till decimal

Beräkningsproceduren

Formler

rätvinklig triangel

area
$$ A = \frac{a b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
omkrets
$$ O = a + b + c $$
Pythagoras sats
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
höjd till sida c
$$ h_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
vinkel
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
trigonometriska funktioner
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ h_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Betyg

3,8/5 (12×)

X