Àrea i perímetre d'un triangle rectangle

  • El triangle rectangle està generat per dos catets perpendiculars entre ells i una hipotenusa, que és el costat més llarg.
  • La suma dels angles del triange és 180°, és vàlid: α + β = 90°.
  • La llargada dels costats es pot determinar mitjançant el teorema de Pitàgores, l'amplitud dels angles amb les funcions goniomètriques.

Fórmules

Triangle rectangle Àrea i perímetre d'un triangle rectangle
  • P – perímetre
  • A – àrea
  • a,b – els catets que conformen un angle recte
  • c – hipotenusa

Calculadora

Introdueix 2 valors

a =
b =
c =
α =
β =

Arrodonir a decimals

àrea A =
perímetre P =

Procediment de càlcul

latex

Enllaços relacionats

Ens agrada rebre les vostres idees i comentaris.
info@calculat.org
calculat.org

La nostra web fa servir arxius de cookies per a prestar serveis.

Més informació

No us agraden els anuncis? A nosaltres tampoc, però els ingressos dels anuncis ens permeten fer funcionar la nostra web i prestar serveis gratuïts als nostres visitants. Pensa, si us plau, si podries no cancel·lar els anuncis en aquesta web, gràcies.